Aktualności A A A

Zawarcie przez Izostal S.A. umowy z AB Amber Grid

25-07-2019

Zarząd Izostal S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 29 maja 2019 roku informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku zawarł z AB Amber Grid z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska, umowę na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez AB Amber Grid: budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) na terytorium Republiki Litewskiej o długości około 170 km.

WIĘCEJ INFORMACJI - RAPORT BIEŻĄCY

WIĘCEJ INFORMACJI - NEWS AMBER GRID

powrót do listy wpisów
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu