Aktualności A A A

Zawarcie Umowy Ramowej z O.G.P. Gaz-System S.A.

16-08-2019

Zarząd Izostal S.A. informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku, zawarł Umowę Ramową z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.

Umowa Ramowa zawarta zostaje na okres 8 lat, począwszy od dnia jej podpisania przez obie Strony.
Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację Umów Częściowych w ramach Umowy Ramowej nie przekroczy kwoty 2.793.155 tys. PLN netto, co stanowi 3.435.580 tys. PLN brutto.
Na podstawie Umowy Ramowej O.G.P. Gaz-System S.A. przewiduje dostawy rur o długości całkowitej około 1.707 km.

WIĘCEJ INFORMACJI - RAPORT BIEŻĄCY

powrót do listy wpisów
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu