Aktualności A A A

Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A., Ferrum S.A. oraz Stalprofil S.A. na dostawę rur DN700

11-05-2022

Zarząd Izostal S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku, powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowych, izolowanych rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń”.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

powrót do listy wpisów
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu