Kalendarium A A A

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

19-11-2020

 

 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu