Raporty bieżące A A A

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku.

24-06-2020 14:41

Numer raportu: 18/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 czerwca 2020 roku.
1.    STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11A, posiadający 19 739 000 głosów (19 739 000 akcji), co stanowiło 92,80% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2020 r. oraz 60,28% w ogólnej liczbie głosów.
2.    GOVERNMENT OF NORWAY z siedzibą w Oslo (Królestwo Norwegii), przy ul. Bankplassen 2, posiadający 1 530 777 głosów (1 530 777 akcji), co stanowiło 7,20% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2020 r. oraz 4,67% w ogólnej liczbie głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek 2020-06-24
Wiceprezes Zarządu Michał Pietrek 2020-06-24

INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie, ul. Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678


 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu