Raporty okresowe A A A

Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku

21-05-2020 07:22

Numer raportu: QSr1/2020

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu