Raporty okresowe A A A

Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku

22-11-2018 07:23

Numer raportu: QSr3/2018

 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu