Raporty okresowe A A A

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku

21-11-2019 07:33

Numer raportu: QSr3/2019

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu