Raporty okresowe A A A

Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku

19-11-2020 07:27

Numer raportu: QSr3/2020

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu