Dywidenda A A A

Historia wypłat dywidendy przez Izostal S.A.

Rok obrotowy za który wypłacono dywidendę Wysokość wypłaconej dywidendy (w tys. zł) Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) Dzień dywidendy* Dzień wypłaty dywidendy**
2020 3 929 0,12 22-07-2021 10-08-2021
2019 3 602 0,11 24-07-2020 12-08-2020
2018 4 257 0,13 24-07-2019 09-08-2019
2017 2 947 0,09 23-07-2018 09-08-2018
2016 2 292 0,07 16-08-2017 01-09-2017
2015 zysk netto w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki ___ ___ ___
2014 2 292 0,07 14-07-2015 03-08-2015
2013 3 929 0,12 12-08-2014 01-09-2014
2012 5 894 0,18 14-08-2013 02-09-2013
2011 5 566 0,17 10-08-2012 03-09-2012

 

* dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy przez walne zgromadzenie
** dzień w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu