Historyczne informacje finansowe A A A

Informacje finansowe za I półrocze 2010 r. wraz raportem Biegłego Rewidenta z ich badania.

Informacje finansowe za 2009 r. wraz raportem Biegłego Rewidenta z ich badania.

Informacje finansowe za I półrocze 2009 r. wraz raportem Biegłego Rewidenta z ich przeglądu.

Informacje finansowe za 2008 r. wraz raportem Biegłego Rewidenta z ich badania.

Informacje finansowe za 2007 r. wraz raportem Biegłego Rewidenta z ich badania.

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu