Podstawowe wskaźniki finansowe A A A

Podstawowe wskaźniki finansowe Izostal S.A.

  2021 2020 2019 2018 2017
Rentowność EBITDA
(EBITDA/przychody ze sprzedaży)
3,07% 3,09% 2,95% 2,72% 4,19%
Rentowność działalności operacyjnej
(zysk z działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży)
2,10% 2,23% 2,05% 2,00% 3,28%
Rentowność kapitału własnego ROE
(zysk netto w danym okresie/stan kapitałów własnych na koniec okresu)
6,73% 6,34% 6,06% 7,66% 5,15%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
(stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych)
211,5% 149,0% 149,4% 182,3% 157,3%
Wskaźnik płynności bieżącej
(stosunek stanu majątku obrotowego do sumy stanu zobowiązań bieżących na koniec danego okresu)
1,16 1,22 1,25 1,18 1,25

 

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A.

  2021 2020 2019 2018
Rentowność EBITDA
(EBITDA/przychody ze sprzedaży)
3,47% 3,46% 3,08% 2,89%
Rentowność działalności operacyjnej
(zysk z działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży)
2,36% 2,45% 2,09% 2,07%
Rentowność kapitału własnego ROE
(zysk netto w danym okresie/stan kapitałów własnych na koniec okresu)
8,24% 7,21% 6,55% 8,35%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
(stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych)
219,8% 156,6% 170,3% 196,6%
Wskaźnik płynności bieżącej
(stosunek stanu majątku obrotowego do sumy stanu zobowiązań bieżących na koniec danego okresu)
1,18 1,23 1,24 1,18

 

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu