Oświadczenie 2018 A A A

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku przez IZOSTAL S.A. z siedzibą w Kolonowskiem

 

 

 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu